Vår värld blöder och många människor lider. Inte minst de miljontals syrier som är på flykt från sina hem

Genom vår huvudman OM Sverige kan du skänka pengar till människor på flykt. 

I spalten till vänster kan du ge direkt.

omsverige.se kan du läsa mer och ge till andra projekt