OM Sverige är huvudman för Re:store. OM är ett globalt kristet nätverk som samarbetar med samfund, lokala församlingar samt systerorganisationer. I Sverige har totalt vi ett 40-tal medarbetare och är baserade i Jönköping, men finns på ett flertal andra platser runtom i landet. Internationellt har OM idag omkring 3 500 långtidsarbetare som finns på plats i över 100 olika länder.

OM Sverige
Havsörnsgatan 157
556 11 Jönköping
Tel: 036-18 44 91
Web: www.omsverige.se