Öppet

Måndag-fredag 10-17

 

Butiken

Vår butik innehåller ett varierat utbud av hantverk från olika platser i världen. Det de har gemensamt är att de är tillverkade av personer, kvinnor i synnerhet, som levt i fattigdom, förtryck och människohandel. Försäljningen bidrar till att de får rättvisa löner och en trygg tillvaro.

Samtidigt som butiken är öppen kan det pågå det olika aktiviteter, det är bland annat ett språkträningsprogram, på fredagar brukar vi ha eget hantverk och skapande för alla intresserade.

Välkommen!

 

Handla här

Våra producenter

 

Caféet

Råslätts vårdcentral har ett personalcafé som drivs av Re:store. Vi erbjuder också catering i form av lunch och fika.

Beställ catering

 

Språktränings-
programmet

Tillsammans med Arbetsförmedlingen driver vi ett program för individer som behöver träning i det svenska språket. Verksamheten består av olika former av arbete och övningar som ger träning och vana i svenska med målet att hjälpa människor till utbildning och arbete.

 

Skogsparken

I utkanten av Råslätt finns en skogspark, ett område med många sällsynta växter och träslag. Vi leder ett projekt med syfte att rusta upp parken och locka fler att upptäcka den.

Re:store säljer hantverk från olika utvecklingsprojekt i världen, vars syften är att motverka fattigdom, förtryck och människohandel.

Re:store, utomlands, vill uppmuntra de lokala hantverken och samtidigt skapa förutsättningar, till en förändrad livssituation för utsatta människor. Tanken är även att skapa goda arbetsvillkor och inkomster. Överskottet från försäljningen, i såväl butik som web-shop, går oavkortat och utan mellanhänder till respektive projekt.

Re:store Råslätt: Vi vill skapa en kreativ mötesplats som främjar integration och motverkar utanförskap. En social växtplats som ger meningsfull sysselsättning i form av en butik och pyssel/hantverkstad, där vi omskapar saker till inredningsprylar. Det är också en fairtradebutik. Vi vill identifera och uppmuntra människors kunskap och erfarenhet, utgå från den kapacitet som varje individ har och skapa förutsättningar för utveckling till arbete.

Vi vill möta personer där de är, skapa en trygg miljö och ge stöd till meningsfullt arbete/ företagande efter var och ens erfarenhet och nuvarande arbetsförmåga. Särskilda målgrupper är personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, sjukskrivna och nysvenskar.

Vi hoppas att Re:store kan bidra till ett ökat KASAM. KASAM är känslan av sammanhang som är indelat i tre delar. Känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

KASAM - Känsla av sammanhang är ett begrepp vilket myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Han var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev Beersheba, Israel.